Search

Facebook

NITRIDAC

Een vloeistof met een hoge concentratie van niet giftige bacteriën (40 miljoen bacteriën per ml) die geselecteerd zijn op hun vermogen om organische stoffen te verwerken en het ammonia in aquariums om te zetten. NITRIDAC wordt zowel gebruikt voor nieuwe als voor reeds opgestarte zeewater- en zoetwateraquariums om het bijzonder giftige ammonia in nitriet en nitriet in nitraat om te zetten. In de praktijk breekt NITRIDAC snel organische verbindingen af, gaat de ophoping van afzettingen en slib tegen, houdt de bodem en het glas schoon, voorkomt algenvorming en toename van nitrieten.

 

 

 Nitridac