Kvalitet og effektivitet sikres gjennom erfaring

Gode produkter for tropiske akvarier skapes ikke over natten. De er et resultat av lang erfaring basert på ekstraordinære og detaljerte kunnskaper om tropiske fisker. Prodac International har tilegnet seg denne erfaringen siden 1976, da firmaet startet sin forskning, utvikling og produksjon av hensiktsmessige og spesialiserte produkter av vital betydning for akvariehobbyen.

Premium salt

Firmaet var en pioner innen produksjon av syntetisk marint salt. I 1983, etter år med forskning, kom Prodac International frem til et produkt som siden den gang stadig har blitt forbedret. Saltet er i sin helhet produsert i Italia og er tilnærmet 100% rent. Hvert gram av det marine saltet har samme sammensetning av sporelementer man finner i naturlig saltvann og som er nødvendig for saltvannsorganismenes overlevelse.

R&D rettet mot miljøet

Alt fiskefôr produsert av Prodac er pakket I 100% nedbrytbare bokser, merkelapper og lokk. Denne unike emballasjen er utviklet gjennom mange års investeringer i forskning, og gjenspeiler firmaets omtanke for fisk og miljø. Emballasjen trenger ingen spesialbehandling for å starte komposteringsprosessen. Emballasjen brytes ned, både aerobt og anaerobt, når den ender opp sammen med annet avfall.

International posisjon

Firmaets strategi om å produsere alt i Italia, har vist seg å være lønnsom, med suksessfull distribusjon i 37 land og konstant ekspansjon i de asiatiske markedene: Sør Korea, Hong Kong, Malaysia, Singapore, Taiwan og Japan. I november 2009 inngikk Prodac en joint venture avtale med en Kinesisk partner for distribusjon av Prodac produkter på fastlands Kina. Avtalen medførte videre at Prodac selger elektrisk utstyr og andre produkter for akvarier på det Europeiske markedet, slik at firmaet nå kan tilby fullsortiment på akvarieløsninger.

 

Prodac International S.r.l.
Via Padre Nicolini, 22 - 35013 Cittadella (PD) ITALY
Phone +39/049/597.16.77 Fax +39/049/597.11.13